Μάνικα διανομής καυσίμων

εύκαμπτη μάνικα καυσίμων, μάνικα παράδοσης καυσίμων.