4 υδραυλική μάνικα καλωδίων

Υδραυλική μάνικα συνήθειας, Υδραυλική υψηλή μάνικα, Υδραυλική μάνικα Weatherhead.