4 υδραυλική μάνικα καλωδίων

Υδραυλική μάνικα συνήθειας, Υδραυλική μάνικα Weatherhead, Υδραυλική υψηλή μάνικα.