μάνικα υψηλής δοκιμής

Συνελεύσεις υψηλών μανικών, Μάνικα υδραυλικής πίεσης, σωλήνα υψηλής πίεσης.