υδραυλικά τοποθέτηση σωλήνα

Υδραυλικές συναρμολογήσεις τελών μανικών, Μάνικες και συναρμολογήσεις υδραυλικής, Υδραυλικές τοποθετήσεις σωληνώσεων μανικών, μάνικα αντικατάστασης πλυντηρίων πίεσης, υδροσωλήνας πλυντηρίων.