υδραυλικά τοποθέτηση σωλήνα

Υδραυλικές συναρμολογήσεις τελών μανικών, Μάνικες και συναρμολογήσεις υδραυλικής, μάνικα αντικατάστασης πλυντηρίων πίεσης, υδροσωλήνας πλυντηρίων, Υδραυλικές τοποθετήσεις σωληνώσεων μανικών.