Πλεγμένη PTFE μάνικα

Πλεγμένη τεφλόν μάνικα, Πλεγμένη τεφλόν μάνικα, Ευθυγραμμισμένη τεφλόν μάνικα.