Θερμοπλαστική υδραυλική μάνικα

Υδραυλική μάνικα συνήθειας, Υδραυλική μάνικα Weatherhead, Υδραυλική υψηλή μάνικα.