υψηλή υδραυλική μάνικα

υδραυλική λαστιχένια μάνικα, Υψηλός υδραυλικός σωλήνας, Υψηλή υδραυλική σωλήνωση.