υψηλή υδραυλική μάνικα

Υψηλός υδραυλικός σωλήνας, Υψηλή υδραυλική σωλήνωση, υδραυλική λαστιχένια μάνικα.