λαστιχένιος εύκαμπτος αεραγωγός

Βαρέων καθηκόντων εύκαμπτος αεραγωγός, Κουλουριασμένος εύκαμπτος αεραγωγός, Συμπιεσμένος εύκαμπτος αεραγωγός.