Μάνικα υψηλών πλυντηρίων

μάνικα αντικατάστασης πλυντηρίων πίεσης, υδροσωλήνας πλυντηρίων, Μάνικα υψηλών πλυντηρίων.