Μάνικα αερίου LPG

lp μάνικα αερίου, Σωλήνας μανικών αερίου LPG, Μάνικα αερίου χαμηλής πίεσης.